top of page

Britské hodnoty

Promoting British values through our ethos, the curriculum, our personal, social, emotional and cultural development, and through our Church of England Religious Education curriculum. 

Reinforcing values of democracy, the rule of law, individual liberty, mutual respect and tolerance. 

 

 

The DfE have reinforced the need “to create and enforce a clear and rigorous expectation on all schools to promote the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs.” 

Department for Education 

 

 

The Government set out its definition of British values in the 2011 Prevent Strategy and these were reiterated in 2014. 

At The Whitchurch C of E Federation we reinforce and promote British values of democracy, the rule of law, individual liberty, mutual respect and tolerance in the following ways: 

Democracy 

Individual Liberty 

Rule of Law 

Mutual Respect 

Tolerance 

 

OPPORTUNITIES FOR CHILDREN 

It is important that children feel part of the Academy community and that their opinions and ideas are valued. 

Children have many opportunities for their voices to be heard and there are a number of varied roles such as Playground Leaders, School Council, Pupil Parliament, House Captains. Pupil’s voices are heard through regular meetings. The elected pupils discuss issues and suggest ways to improve the life of the Federation and how we can contribute to the local community. 

Children discuss and decide which charities and fundraisers the school should support for the year, and coordinate with the organisation of these events. 

 

 

Within our Academy, pupils are actively encouraged to make choices, knowing that they are in a safe and supportive environment. As an academy we educate and provide boundaries for children to make choices safely. There is also a wide range of children who have Buddy duties within school. Through our curricular clubs and opportunities, children are given the freedom to make choices. 

 

Our Academy ethos outlines our determination to prepare children for the ‘wider community’. As a school we educate and provide boundaries for young pupils to make choices safely, through provision of a safe environment and empowering education. Pupils are encouraged to know, understand and exercise their rights and personal freedoms and advised as to how to exercise these safely, for example through our E-Safety and PSHE lessons. Whether it be through choice of learning challenge, of how they record, of participation in our numerous extra-curricular clubs and opportunities, pupils are given the freedom to make choices. 

 

The importance of laws, whether they be those that govern the class, the academy, or the country, are consistently reinforced throughout our academy days, as well as when dealing with behaviour and through school assemblies. 

Pupils are taught the value and reasons behind laws, that they govern and protect us, the responsibilities that this involves and the consequences when laws are broken. Visits from authorities such as the Search and Rescue, NSPCC, Police and Fire Service help reinforce this message. Circle time and PSHE is used as an opportunity to discuss difficult situations that benefit from whole class discussion. Keeping safe when using the internet is regularly discussed with children in computing lessons and in assemblies. 

Knowing, understanding and following our school rules is essential for our academy to be a safe learning environment. Assemblies, Worship and PSHE times are delivered with a focus on the law e.g. safety Awareness and E-Safety awareness. Parent workshops are offered to support parents on the law around E-Safety. 

 

Pupils know and understand that it is expected that respect is shown to everyone, whatever differences we may have. Children learn that their behaviour choices have an effect on their own rights and those of others. All members of the school community should treat each other with respect. 

Our R.E curriculum provides a broad and balanced education on a range of faiths, religions and cultures. At The Whitchurch Church of England Academy Christian values are at the core of our community and is embraced through our teachings. 

Assemblies are regularly planned to address this issue either directly or through the inclusion of stories and celebrations from a variety of faiths and cultures. Our PSHE Programme is delivered through a cross curricular approach. 

Members of different faiths or religions are encouraged to share their knowledge to enhance learning within classes and the school. 

We believe our academy to be at the centre of our local community; our vision and values are embodied in celebrations and events such as inter-generational work, the school fair, our charitable work and participation in various sporting, academic and artistic endeavours.

Democracy

Vláda zákona

Důležitost zákonů, ať už se jedná o ty, které řídí třídu, školu nebo zemi, se neustále posiluje

Federace Whitchurch Church of England.

 

Prostřednictvím našich jasných a pozitivních zásad chování rozvíjíme porozumění našim dětem ohledně důležitosti dodržování pravidel; že udržují nás a lidi kolem nás v bezpečí. Autoregulace dětí a pochopení toho, že jejich chování ovlivňuje ostatní a může mít následky, je také zásadní součástí učení v celé naší federaci.

Zloženie: 100% bavlna.

Prostřednictvím federace dáváme dětem spoustu malých rolí se zodpovědností, například VIP třídy, Knihovníci juniorů, Vedoucí uctívání, což jim pomáhá cítit pocit hrdosti a vlastní hodnoty; což posiluje pochopení toho, co je „správná věc“.

Návštěvy komunitních partnerů, jako je policie a hasiči, také pomáhají rozvíjet chápání rolí ve společnosti našimi dětmi.

Rule of Law

Individuální svoboda

Ve federaci The Whitchurch Church of England Federation mají děti svobodu rozhodovat se, protože vědí, že jsou v bezpečném a podpůrném prostředí.

 

Žákům se doporučuje, aby poznali, chápali a uplatňovali svá práva a osobní svobody, a doporučuje jim, jak je bezpečně uplatňovat, například prostřednictvím našich lekcí E-bezpečnosti a PSHE.

 

Děti se učí hranice a jak podstupovat „bezpečná rizika“ prostřednictvím našich učebních osnov pro venkovní výuku.

 

Jsou podporováni v rozvoji sebepoznání, sebevědomí a odolnosti při zvládání neúspěchů.

 

Osnovy RE, Kolektivní uctívání a PSHE posilují možnosti zkoumat názory a názory.

Individual Liberty

Vzájemná úcta a tolerance ostatních

Federace má velmi silný inkluzivní étos péče a úcty vyvinutý kolem výslovného závazku ke křesťanským hodnotám. Úcta k sobě samému a úcta k ostatním tvoří základní součást našeho hodnotového systému.

 

Uvědomujeme si, že ačkoli má naše federace křesťanský základ, některé naše děti pocházejí z nejrůznějších prostředí, včetně dětí z jiných náboženských komunit. Cílem federace je poskytnout dětem atmosféru, praxi a vzdělání, v nichž se bude rozvíjet jejich duchovní život a zkušenosti.

 

Dary „Respekt, laskavost, poctivost, důvěra a mír“ jsou hodnoty, které doufáme a usilujeme o to, aby naše děti během svého působení v naší dětské akademii podporovaly. Když naše děti pokračují ve své výukové cestě naší juniorskou akademií, zaměřujeme se na další hodnoty „Odvahy, odpovědnosti, tvořivosti, vytrvalosti a soucitu“.

 

Všichni členové školní komunity se k sobě chovají s úctou. Prostřednictvím našich osnov náboženské výchovy podporujeme toleranci a porozumění řadě náboženství, náboženství a kultur. Jako církevní škola podporujeme tuto toleranci a porozumění prostřednictvím našich křesťanských hodnot a našich každodenních aktů kolektivního uctívání. „Talk Partners“ rozvíjejí schopnost našich dětí aktivně naslouchat myšlenkám a názorům ostatních. Děti rozvíjejí fair play prostřednictvím našich osnov tělesné výchovy.

Mutual Respect and the Tolerance of those with different Faiths and Beliefs

bottom of page