top of page

Vstupné

The Whitchurch Church of England Federation is committed to developing an inclusive setting that reflects the diversity of the local community.

The Whitchurch Church of England Federation has a distinctive Christian ethos which is at the heart of each academy and provides an inclusive, caring and supportive environment where children can learn and flourish in settings shaped by Christian values. All parents applying for a place at either of our Church of England Academies are asked to respect this ethos and its importance to the school community. It is hoped that all children who attend our Church of England Academies will be able to participate (as appropriate) in the religious life of the school (including collective worship and religious education).

This does not affect the right of parents who are not Christian to apply for a place. Indeed, through our commitment to inclusivity, families from other faiths and no faith are warmly welcomed.

Nursery Admissions

For admissions to Nursery, registrations must be made directly with Whitchurch CE Infant and Nursery Academy using the form below.

Vstupné

Federace Whitchurch Church of England se zavázala vyvinout inkluzivní prostředí, které odráží rozmanitost místní komunity.

Federace Whitchurch Church of England má charakteristický křesťanský étos, který je srdcem každé akademie a poskytuje inkluzivní, starostlivé a podpůrné prostředí, kde se děti mohou učit a vzkvétat v prostředí formovaném křesťanskými hodnotami. Od všech rodičů, kteří žádají o místo v některé z našich akademií v Anglii, se žádá, aby respektovali tento étos a jeho význam pro školní komunitu. Doufáme, že všechny děti, které navštěvují naše akademie anglikánské církve, se budou moci (podle potřeby) účastnit náboženského života školy (včetně kolektivního uctívání a náboženské výchovy).

Tím není dotčeno právo rodičů, kteří nejsou křesťany, žádat o místo. Prostřednictvím našeho závazku k inkluzivitě jsou rodiny jiných vyznání a žádné víry srdečně vítány.

Přijímání do školky

Pro přijetí do školky je nutné provést registraci přímo u Whitchurch CE Infant a Nursery Academy pomocí níže uvedeného formuláře.

Přijímací recepce

O přijetí na recepci je třeba podat žádost prostřednictvím místního místního úřadu (rada Shropshire pro obyvatele Shropshire) do 15. ledna akademického roku, před kterým má vaše dítě nastoupit do školy. Budou zváženy všechny žádosti přijaté do tohoto data a 16. dubna (nebo následující pracovní den) budou rodiče informováni domácím místním úřadem, pokud jim bylo přiděleno místo pro jejich dítě. Přečtěte si brožuru Průvodce rodiči po vzdělávání na webových stránkách www.shropshire.gov.uk/schooladmissions a také podrobnosti o podmínkách přijetí.

Rok 3 Přijímání

O přijetí do 3. ročníku musí být přihláška podána prostřednictvím místního místního úřadu (Rada pro občany Shropshire) do 15. ledna akademického roku, před kterým má vaše dítě nastoupit do školy. Budou posouzeny všechny žádosti přijaté do tohoto data a rodiče budou 16. dubna (nebo následující pracovní den) informováni radou Shropshire, pokud jim bylo přiděleno místo pro jejich dítě. Přečtěte si brožuru Průvodce rodiči po vzdělávání na webu www.shropshire.gov.uk/schooladmissions a také podrobnosti o podmínkách přijetí.

Poznámka:

Všechny děti, které se chtějí připojit k recepci v naší dětské akademii, musí podat žádost u rady Shropshire, a to i ty, které již naši školku navštěvují.

Všechny děti, které se chtějí připojit k ročníku 3 na naší Junior Academy, musí podat žádost u rady Shropshire, a to i ty, které již naši Infant akademii navštěvují.

Pokud jde o přijímací řízení začínající během školního roku, kontaktujte prosím příslušnou akademii, která vám poskytne nejlepší způsob, jak postupovat.

Další informace naleznete v našich Pravidlech pro přijímání škol a na stránkách školy Shropshire Council Admission:

https://www.shropshire.gov.uk/school-admissions/

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady pro přijímání kojenců v Evropě na období 2019–2020

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady pro přijímání kojenců v Evropě na období 2020–2021

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady pro přijímání kojenců ve věku 2021-2022

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady přijímání dětí Whitchurch CE na období 2019--2020

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady přijímání dětí Whitchurch CE na období 2020–2021

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady přijímání mladých lidí Whitchurch CE na období 2021--2022

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady přijímání mateřských škol 2019--2020

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady přijímání do mateřských škol 2020-2021

Zloženie: 100% bavlna.

Registrační formulář školky

Zloženie: 100% bavlna.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Council logo.JPG

Whitchurch CE Infant Admissions Policy 2023-2024

Whitchurch CE Infant Admissions Policy 2024-2025

Whitchurch CE Infant Admissions Policy 2025-2026

Whitchurch CE Junior Admissions Policy 2023-2024

Whitchurch CE Junior Admissions Policy 2024-2025

Whitchurch CE Junior Admissions Policy 2025-2026

Nursery Admissions Policy
2023-2026

Nursery registration form

Shropshire appeals timetable

bottom of page